ΑΡΧΙΚΗ HOOD MAKEOVER FEED HOOD MAKEOVER TEAM ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΩΡΑ milko.gr
YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM
Όροι διαγωνισμού "MILKO HOOD MAKEOVER"
 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23οχλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρία «NEWTONS», η οποία εδρεύει στην στο Χαλάνδρι Αττικής, Εθνικής Αντιστάσεως αρ.57Β, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «Διαφημιστική»), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (ο «Διαγωνισμός») ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής των προϊόντων της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για κατάθεση υποψηφιότητας του γηπέδου της επιλογής τους και για Instant win δώρα, έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο άνω των 14 ετών, ενώ εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας. Ο Διαγωνισμός αρχίζει την 3/7/2020 και λήγει την 30/9/2020.
 3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ανηλίκων κάτω των 16 ετών, χωρίς την γονική συναίνεση των ασκούντων την γονική τους μέριμνα. Στην αντίθετη περίπτωση οι σχετικές δηλώσεις συμμετοχής δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα θεωρούνται άκυρες, προς το σκοπό διασφάλισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων ανηλίκων» Τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Διοργανώτρια αναφέρονται κατωτέρω. Για το μεγάλο διαγωνισμό (για να γίνεις το 4ο μέλος του Milko Hood Makeover) ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 16 ετών και θα πρέπει να αποδεχθεί τη συμμετοχή του στις ενέργειες
  • Εμφάνιση σε social media προωθητικά υλικά ως το 4ο μέλος της ομάδας
  • Παρουσία σε Instagram Live ανακοίνωσής τους
  • Παρουσία στο απαραίτητο after publicity υλικό για την ανακοίνωση του νέου γηπέδου (π.χ. παρουσία στα εγκαίνια, συμμετοχή σε βίντεο και φωτογράφιση για τα ΜΜΕ, δελτίο τύπου, συμμετοχή σε after publicity προωθητικό υλικό)

  Σε περίπτωση μη συγκατάθεσης θα επιλεγεί δεύτερος νικητής μέσα από την κλήρωση κοκ.

 4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μπει στον ιστότοπο www.milko.gr (αμφότεροι ο «Ιστότοπος»). Κατόπιν καλείται να επισκεφθεί στο section με την ένδειξη “MILKO HOOD MAKEOVER” και να εισάγει στο ειδικό πλαίσιο τον κωδικό που θα βρει κάτω από την ετικέτα των μπουκαλιών Milko και Milko Protein, που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά το διάστημα 3/7/2020 έως 30/9/2020 ως τις 12:00 το μεσημέρι (ο «Κωδικός»). καθώς και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία στη σχετική φόρμα της εν λόγω εφαρμογής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιοχή/πόλη, το λόγο που επέλεξε το γήπεδο που θέλει να ανακατασκευαστεί) για να μπορεί να διεκδικήσει instant win δώρα αλλά και τη συμμετοχή του στο μεγάλο διαγωνισμό (να γίνει το 4ο μέλος της ομάδας Milko Hood makeover μαζί με 3 influencers που θα αναλάβουν από κοινού το σχεδιασμό του νέου γηπέδου). Στη συνέχεια εμφανίζεται αμέσως το αποτέλεσμα της συμμετοχής του, εάν κέρδισε ή όχι κάποιο δώρο. Την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων την έχει αποκλειστικά ο κάθε συμμετέχων. Δυνατότητα να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους έχουν όλοι οι τυχεροί μέχρι και τις 30/9/2020, που λήγει ο Διαγωνισμός. Μετά από αυτή την ημερομηνία χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου τους. Όποιος επιθυμεί μπορεί να λάβει, χωρίς αγορά του ως άνω προϊόντος, έναν προϊόν Milko μπουκάλι 500ml που συμμετέχει στην ενέργεια και το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό κωδικό ανά ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό από τα γραφεία της Διοργανώτριας στον Άγιο Στέφανο Αττικής. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα, αν θέλει, να μοιραστεί την εν λόγω εφαρμογή στους προσωπικούς του λογαριασμούς social media κερδίζοντας 10 συμμετοχές για το μεγάλο διαγωνισμό του γηπέδου. Κάθε Κωδικός αντιστοιχεί σε μία (1) συμμετοχή και κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού.
 5. Ο Διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής instant win δώρα:
  • 200 συλλεκτικά T-Shirt Milko Hood Makeover
  • 500 συλλεκτικοί σάκοι Milko Hood Makeover
  • 30 μπάλες μπάσκετ με την υπογραφή του Alex Antetokounmpo
  • Μπουκάλια Milko
  • Extra συμμετοχές για να ψηφίσεις το γήπεδό σου και να αναδειχθείς το 4ο μέλος της ομάδας Milko Hoodmakeover
 6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, δεν αλλάζουν σύμφωνα με τις επιθυμίες των τυχερών, δε μεταβιβάζονται και μπορούν να αλλάξουν ως προς τον τύπο και την ποσότητα, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας. Οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω Email για τον τρόπο απόκτησης των δώρων τους και θα τους ζητείται να απαντήσουν δίνοντας την πλήρη διεύθυνσή τους (οδό, αριθμό, περιοχή/πόλη, Τ.Κ.), ώστε να τους αποσταλεί το δώρο τους. Οι τυχεροί θα λάβουν ταχυδρομικά τα δώρα τους, τα οποία θα αποστέλλονται από τη Διοργανώτρια εντός 45 ημερών από την ειδοποίησή τους. Οι νικητές (και ο ασκών τη γονική μέριμνα αυτών όπου απαιτείται) αποδέχονται ότι για την παραλαβή απαιτείται η επίδειξη της ταυτότητας (ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) του νικητή και του ασκούντος τη γονική του μέριμνα όπου απαιτείται, έγγραφη συγκατάθεση γονέα / κηδεμόνα για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ενώ κάθε τυχερός πρέπει να επιδείξει το μπουκάλι του προϊόντος Milko 500ml με τον Κωδικό.
 7. 7. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη λήξη ή τη συντόμευση της λήξης ή μετά την ανάκληση του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οποιεσδήποτε υποβληθείσες και εκκρεμείς συμμετοχές ενδιαφερομένων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ανύπαρκτες, δεν επάγουν οποιοδήποτε αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν δεσμεύουν οποιονδήποτε, παύουν να ισχύουν και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με Κανονισμό 679/2016/ΕΕ αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης.
 8. Kάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, και σε περίπτωση που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Ιστότοπου ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά στη συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποβάλλεται άμεσα από αυτόν από την Διοργανώτρια, η οποία δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια. Όλες οι καταχωρήσεις και τα σχόλια των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό οφείλουν να μην είναι απρεπή και άσεμνα, οφείλουν να μην προσβάλλουν την προσωπικότητα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων και γενικά να είναι σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του άνω όρου η Διοργανώτρια δικαιούται να αποκλείσει άμεσα τον παραβάτη και να προβεί σε κάθε νόμιμη και πρόσφορη ενέργεια.
 9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο ή την παροχή διευκολύνσεων σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους χρήσης του και τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server).
 10. Κανένας συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ιδίως αναφορικά με τον Διαγωνισμό, η δε αποδοχή των παρόντων όρων του συνεπάγεται την παραίτηση του συμμετέχοντος από κάθε σχετική αξίωση έναντι αυτών.
 11. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Επιπλέον, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.
 12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (α) να αναστείλει προσωρινά ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου της, που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του με προηγούμενη ανακοίνωση στον Ιστότοπο, και (β) να τροποποιήσει τους παρόντες όρους με τον ίδιο τρόπο όπως και η κατάθεση των παρόντων όρων. Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο . Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμιά περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Οποιοσδήποτε επιθυμεί διευκρινήσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορεί να απευθύνεται στη Διαφημιστική στο τηλ. 2111060100
 13. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
 14. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων.
 15. 15. Η παρούσα προωθητική ενέργεια (δηλ. Ο Διαγωνισμός) δεν διενεργείται ούτε υποστηρίζεται ή υλοποιείται από ή σε συνεργασία με το Facebook. Οι χρήστες παρέχουν τα στοιχεία τους στη ΔΕΛΤΑ και όχι στο Facebook και οι πληροφορίες που οι χρήστες παρέχουν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρούσα προωθητική ενέργεια.

Ειδικοί όροι περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Στα πλαίσια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, τα οποία αποτελούν δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων συνιστά ανεπιφύλακτη συναίνεση των συμμετεχόντων και των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα (όπου απαιτείται), στην επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους, αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό. Αν ωστόσο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, άλλως να δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ότι επιθυμεί τη μη συμμετοχή του και εναντιώνεται σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτά ότι με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν ή θέτουν υπό διακινδύνευση προσωπικά δεδομένα τρίτων.

Καθώς η διενέργεια του Διαγωνισμού απαιτεί και προϋποθέτει τη δημιουργία και εν γένει επεξεργασία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια τηρεί μέσω αυτοματοποιημένων όσο και μη αυτοματοποιημένων μέσων, βάση δεδομένων με όλες τις έγκυρες συμμετοχές, δηλώνοντας, ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και μ τη δέσμευση, ότι θα επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, και, συγκεκριμένα, του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ν. 4624/2019. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων και κατά συνέπεια περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία και για τον ελάχιστο απαραίτητο για το σκοπό αυτό χρόνο.

Η Διοργανώτρια δύναται, να κοινοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία, σε τρίτους συνεργάτες της ( συνεργαζόμενη για τον Διαγωνισμό Διαφημιστική εταιρεία, courier), αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισμού, οι οποίοι τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, δεσμεύονται από την Διοργανώτρια με αυστηρούς όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, Ιδίως η Διοργανώτρια δεσμεύεται, να εξασφαλίσει πως η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από τους ως άνω τρίτους συνεργάτες της, που λειτουργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της ως Εκτελούντες της Επεξεργασία, προς επίτευξη της διαδικασίας του Διαγωνισμού, θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ισχύει, μετά δε τη λήξη του σκοπού επεξεργασίας υποχρεούνται και οι εν λόγω τρίτοι συνεργάτες της Διοργανώτριας να διαγράψουν και καταστρέψουν τα προσωπικά δεδομένα, που αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργάστηκαν. Ειδικότερα, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό παρέχει ρητά και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στην Διοργανώτρια ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας και την συνεργαζόμενη με την Διοργανώτρια Διαφημιστική, ως Εκτελούσα την Επεξεργασία για λογαριασμό της Διοργανώτριας στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού : (α) για την προβολή και χρήση εν γένει του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του (ονοματεπώνυμο των τυχερών συμμετεχόντων και τωνn δώρων που κέρδισαν) μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας και του διαδικτύου, και (β) για την χρήση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας, καθώς και κάθε είδους διαφημιστικών τους σκοπών, αναφέροντας και μια έγκυρη διεύθυνση στην οποία αυτός θα μπορεί να ζητά τον τερματισμό της επικοινωνίας, και αναγνωρίζει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική έχουν δικαίωμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν το ονοματεπώνυμο των τυχερών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή των δώρων του Διαγωνισμού.

Στα ανωτέρω πλαίσια λοιπόν η Διοργανώτρια και οι τρίτοι συνεργάτες της, θα διατηρούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων για διάρκεια έως δώδεκα (12) μηνών μετά το πέρας του Διαγωνισμού και την απόδοση των Δώρων στους νικητές, εν συνεχεία δε τα στοιχεία θα διαγράφονται από τα αρχεία τους οριστικά και πλήρως, εκτός εάν η τήρησή τους επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκεί τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ο ν. 4624/2019, (δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας εναντίωσης (αντίρρησης ως προς την επεξεργασία), καθώς και του δικαίωμα να ζητά ανθρώπινη επέμβαση), με την αποστολή σχετικής επικοινωνίας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, στο τηλ.: 6940697289 email: dpo@delta.com Εφόσον ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Εταιρεία μας θα επεξεργαστεί το αίτημά σας, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου παράτασης της προθεσμίας, ή άρνησης ικανοποίησης του αιτήματός σας, θα σάς ενημερώσουμε σχετικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679). Εφόσον κάποιος συμμετέχων ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο και πρόνοια για την ικανοποίηση του αιτήματός του εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Δήλωση Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας στο www www.milko.gr . ή ζητήσετε να σας δοθεί αντίγραφο της σε έντυπη μορφή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρείτε, ότι δεν έχει ικανοποιηθεί η άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων ή ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) και ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).